Reference

Za slova našich klientů velice děkujeme a vážíme si jich. Pokračujte dále a přečtěte si, co je již za námi.

Úvodní slovo

Projekty a služby Balance Centra realizujeme pro naše klienty profesionálně, eticky, na základě řádného vzdělání, dlouholeté praxe a s dobrými referencemi. Respektujeme přání našich klientů, jednotlivců, zaměstnanců i celých firem, neposkytovat detailní referenci, pokud tak sami neučiní, a chránit jejich firemní i osobní soukromí.
Projekty a služby Balance Centra jsou v souladu s vizí zdravá firma a v souladu s aktivitami bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a zákoníku práce o prevenci a řešení psychosociálních rizik v zaměstnání a pracovního stresu.
Projekty realizujeme v Hradci Králové, Praze, Brně, dle žádostí klientů i v dalších regionech.
Služby poskytujeme v českém, slovenském a anglickém jazyce.
Naše služby využívají jednotlivci, zaměstnanci, manažeři, sportovci a firmy, od malých po velké nadnárodní společnosti.

DHL IT Services

Od roku 2014 realizujeme ve společnosti DHL projekty Dny firemního zdraví. Konají se 2 x ročně, jako pravidelný a pozitivně hodnocený firemní benefit. V rámci dnů zdraví jsme realizovali tato témata: Měření zdravotních hodnot (opakované měření v každém roce), Výživa, Fyziologie a ergonomie, Stres management, Prevence onemocnění kůže a péče o zdravou kůži, Prevence onemocnění zraku a péče o zrak, Prevence závažných onemocnění muže a ženy, Alternativní a „klasický – medicínský“ přístup ke zdraví, Biorytmy v zaměstnání, Work&Life Balance.

Od roku 2015 zajišťujeme pro zaměstnance službu telefonických konzultací s odborníky na témata psychického a celkového zdraví v soukromém i profesním životě.

Od roku 2016 rozšiřujeme stávající spolupráci o službu Den s psychologem v zaměstnání. Zaměstnanci  1x do měsíce využívají odbornou službu externího psychologa přímo ve své firmě. Tento firemní benefit je hodnocen vysokou mírou spokojenosti zaměstnanců i manažerů, pro které se stává odborník Balance Centra dobrým partnerem v řešení personálních témat. Služba je plně vytížená, zaměstnanci sdílejí kladné reference a doporučení, kladné odezvy předávají na oddělení lidských zdrojů. Služba je ceněná svojí diskrétností, profesionalitou, praxí odborníka, výhodou je také externí zajištění služby. Tuto službu zajišťuje Mgr. Jana Kastnerová, která propojuje přístupy pracovní psychologie, psychoterapie, personálního poradenství, mentálního tréninku a koučování. Využívá zkušenosti ze soukromé praxe ale také dlouholeté zkušenosti z personalistiky, ŘLZ a HR ve firemním prostředí. Služba je poskytována v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Zentiva

V roce 2016 navazujeme na úspěšnou spolupráci ve společnosti Sanofi a realizujeme program psychického zdraví pro také pro společnost Zentiva, v souladu s vizí Balance Centra, Zdravá firma. Program byl sestaven z odborné přednášky Mgr. Jany Kastnerové na téma Psychická regenerace v profesním a osobním životě, následovaly osobní konzultace v průběhu celého pracovního dne. Hodnocení programu zaměstnanci bylo velmi pozitivní.

VZP

V roce 2016 a 2017 realizujeme pro společnost VZP program rozvoje, psychického a celkového zdraví zaměstnanců klientských pracovišť. Projekt pracovní regenerace poskytuje odborný a individuální přístup specialistů z oblasti psychologie, výživového poradenství, fyzioterapie a fyzické regenerace a aromaterapie, vše v souladu s vizí Balance Centra, Zdravá firma.

Sanofi

V roce 2015 jsme započali spolupráci se společností Sanofi. Programy jsou zaměřené na oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v oblasti psychické a pracovní regenerace souladu s vizí Balance Centra, Zdravá firma. Projekt pracovní regenerace poskytuje odborný a individuální přístup specialistů z oblasti psychologie, výživového poradenství a fyzioterapie. Zaměstnanci oceňují tyto programy jako vhodný a užitečný firemní benefit s aktivní snahou ve svém osobním a profesním růstu dále pokračovat.

EOP

V roce 2016 jsme ve společnosti EOP realizovali Firemní TimeOutcyklus rozvoje klíčových zaměstnanců s cílem posílení společné vize a týmové energie, včetně definování individuálních i týmových cílů rozvoje.

Škoda Auto

V roce 2016 realizujeme pro společnost Škoda Auto projekt firemního rozvoje, zdraví a spokojenost zaměstnanců, v souladu s vizí Balance Centra, Zdravá firma.

O-I Manufacturing

V roce 2015 jsme realizovali projekt monitoringu komunikace a stresových faktorů ve výrobní společnosti O-I Manufacturing v závodech Nové Sedlo a Dubí. Projekt monitoringu dále pokračoval mentálním tréninkem a koučováním klíčových zaměstnanců a manažerů.

KB

V roce 2015 a 2016 realizujeme semináře psychického zdraví a regenerace pro zaměstnance společnosti Komerční banka, a.s. v rámci týdnů firemního zdraví. Naše odborná specializace na psychické zdraví příznivě doplňuje celkový koncept nabízených služeb v rámci interního eventu věnovaného zdraví zaměstnanců. Naše služby jsou také v souladu s programem Vitalita, který společnost KB, a.s. nabízí svým zaměstnanců. Pro společnost KB jsme působili na centrále v Praze, ale také v rámci dalších 3 regionálních center. Mgr. Jana Kastnerová několikrát přispěla do vnitrofiremního časopisu na téma psychika v zaměstnání a umění relaxace a regenerace psychiky.

Salinger

Projekty osobního, profesního a týmového růstu realizujeme také v rámci neziskové organizace Salinger, která je ve svém oboru a rozsahu jedinečná nejen v rámci regionu Východní Čechy, ale v rámci celorepublikové soutěže Kvality získala v roce 2016 první místo ve své kategorii.  Mgr. Jana Kastnerová zajišťuje profesionální koučování, podílí se na týmových setkáních jako mediátor změny a realizuje týmové rozvojové aktivity.

Od roku 2015 zajišťuje projekt Šťastná máma s přehledem, jako grantový projekt na podporu v mateřství pro rodiny a maminky s dětmi v Hradci Králové

ČEZ

V letech 2002 – 2004 působí Mgr. Jana Kastnerová jako psycholog ve Vzdělávacím středisku společnosti ČEZ, a.s. v sekci Psychologické oddělení pro oblast jaderné energetiky. Hlavními činnostmi jsou ověřování psychické způsobilosti personálu jaderné elektrárny Dukovany a Temelín pro vstup a výkon profese, psychologická vyšetření a diagnostika, výběrová řízení, školení a rozvoj personálu blokových dozoren jaderné elektrárny v oblasti komunikace a stres managementu.

Partners

Od roku 2015 se Mgr. Jana Kastnerová podílí na koučování a rozvoji několika specialistů a manažerů společnosti Partners. Spolupráce, která započala koučováním jedné manažerky se rozvinula i ve spolupráci s dalšími členy a manažery týmu.

ČSOB

V rámci interního i externího koučování v ČSOB vedla Mgr. Jana Kastnerová rozvojový koučink několika manažerům pobočkové sítě v regionu Východní Čechy.

Přesvědčili jsme Vás?

Udělejte první krok ke spokojenosti - Balance your Life

Kontakt