Naše služby

pro firmy a organizace

Balance Centrum poskytuje firmám odborné a profesionální služby v oblasti pracovní psychologie, firemního zdraví, psychologie výkonu a regenerace. Hlavní specializace našeho týmu je práce se stresem v rovině prevence, diagnostiky a především snižování hladiny stresu.

Balance Your Company

Firmy využívající naše služby tím přijali společenskou zodpovědnost (CSR) vůči svým zaměstnancům ale zároveň si uvědomují i negativní vliv stresu na výkon a celkové výsledky firmy. Monitoring stresu a jeho následná regulace přináší konkrétní zlepšení nejen ve firemních kulturách, ale i v pracovním výkonu, komunikaci a práci s klienty. Projekty v oblasti firemního zdraví a monitoringu stresu realizujeme tedy s cílem zlepšení firemního prostředí, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, ale i s konkrétními výsledky, např. obchodního zisku a celkové efektivitě fungování firmy.

Nabídka služeb

Balance Centrum firmám nabízí osobní konzultace, poradenství, terapii, odborné přednášky a workshopy, telefonické konzultace, osobní rozvoj a firemní zaměstnanecké benefity. Cílem je rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, prevence psychických a zdravotních rizik ve firmě i udržitelný dlouhodobý výkon zaměstnanců.

Stress Monitoring
Audit kumulovaného stresu
Screening psychosociálních rizik v zaměstnání
Ochrana zdraví a bezpečnost práce zaměstnanců

V posledních letech je patrný značný nárůst stížností lidí na prožívání stresu, přetížení, nestíhání a na četnost psychosomatických obtíží. Je to obecně vysledovaný „trend“, kterému se v odborných celosvětových kruzích věnuje stále větší pozornost.

Výsledkem je evidentní souvislost mezi psycho-somatickým zdravím zaměstnance a vlivu pracovních podmínek.

Aktualizují se zákony a směrnice, které nabádají zaměstnavatele ke zvýšenému zájmu o psychické zdraví a pohodu svých zaměstnanců, jelikož je toto téma nutné uchopit nikoli individuálně ale systémově.

Téma snižování stresu souvisejícího s prací se dotýká velmi důležité oblasti firemního života, a sice ochrany zdraví zaměstnanců a bezpečnosti práce. Proto se monitoring stresu a psychosociálních rizik vyplývajících z výkonu práce stává nedílnou součásti pravidelných firemních procesů, které podporuje i zákoník práce a směrnice evropské unie.

„Jednou z povinností zaměstnavatele je dbát o ochranu zdraví svých zaměstnanců a v návaznosti na rámcovou směrnici EU 89/391/EHS, má řešit také otázky stresu při práci stejně jako jiné otázky BOZP. Zaměstnavatel má chránit své pracovníky před ohrožením jejich zdraví a bezpečnosti – a to prevencí, hodnocením a bojem s riziky. Patří sem i psychosociální rizika na pracovišti, která mohou způsobit stres či duševní zdravotní problémy nebo k nim přispívat.“

Patří do vašeho firemního života školení BOZP?

 

Zařaďte do něj i psychické zdraví zaměstnanců!

V této oblasti vám garantujeme profesionální zajištění kompletních služeb:

 • Monitoring stávajícího stavu z pohledu kumulovaného a akutního stresu
 • Strukturované rozhovory na všech úrovních společnosti
 • Mapování nejzávažnějších stresorů v pracovním (i osobním) životě
 • Vytvoření dotazníků pro monitoring stresu na míru dané společnosti
 • Distribuce a zajištění vyplnění dotazníků zaměstnanci za přítomnosti psychologa
 • Vyhodnocení dotazníků a interpretace výsledků týmem psychologů
 • Vypracování závěrečné zprávy včetně doporučení dalšího postupu
 • Realizace řešení pro snižování stresu díky týmové spolupráci několika odborných specialistů týmu Balance Centra

Pracovní regenerace

Program pracovní regenerace využívají firmy jako firemní benefit pro jeho komplexnost a celostní přístup ke zdraví a spokojenosti svých zaměstnanců. Program kombinuje dle klienta prevenci, diagnostiku a terapii ve třech stěžejních oblastech: fyzioterapie, výživové poradenství a péče o psychiku a emoce. Tyto tři oblasti dokáží odborníci Balance Centra vhodně doplnit také o další služby z oblasti celostního zdraví, pokud je to v případě konkrétního klienta potřeba. Pestrá nabídka služeb a odborníků Balance Centra je jeho velkou předností, kterou si klienti cení. Pracovní regeneraci využívají firmy a zaměstnanci z regionu Hradec Králové přímo v Balance Centru v Hradci Králové. Pro klienty mimo tento region realizujeme program Pracovní regenerace například formou dnů zdraví v sídle jejich společnosti. 

Program je v souladu s konceptem vzájemného propojení bio-psycho-sociálních aspektů lidského zdraví a života. Součástí systému pracovní regenerace je diagnostika aktuálního stavu, návrh řešení a nabídka řešení díky specialistům týmu Balance Centra. Systém pracovní regenerace nabízí posouzení míry stresu a zátěže v profesním životě, nahlíží na dobré zdroje v pracovní oblasti, nachází vhodná řešení pro jednotlivce a ve spolupráce s firmou nabízí koncepční návrhy pozitivní změny pro celou firmu.

Balance Centrum „First Step“

Jedná se o zaměstnanecký benefit, kterým firma motivuje a podporuje své zaměstnance v nejtěžším momentu prvního kroku. Tím je rozhodnutí, že chci a potřebuji svoji životní situaci řešit. Nabízíme prevenci a terapii na cestě osobního rozvoje a péči o psychické zdraví a dobrou duševní kondici. Firma pro své zaměstnance zakoupí poukaz pro individuální sezení s psychoterapeutem, koučem nebo jiným odborným poradcem. Poukázky vytvoříme vaší firmě na míru a lze je v nabízených službách a odbornících kombinovat.

Balance Centrum „First Call“

Firma touto službou získává pro své zaměstnance možnost odborné telefonické konzultace. Umožňuje svým zaměstnancům udělat zkušenost s odborníkem na psychické zdraví a zavolat si pro svoji dobrou psychickou kondici. Nejedná se o kompletní terapii, jde o rychlé a první řešení. Volání na naší linku je dostačující, případně na telefonát navazuje doporučené osobní setkání s odborníkem. Zaměstnanci mohou s našimi odborníky řešit i další témata, která jsou v jejich životě aktuální, například v oblasti  vztahů, životního stylu, výchovy dětí, výživy, vhodných pohybových aktivit, fyzioterapie a pod. Odborník Balance Centra využije dalších kontaktů na specialisty v našem týmu v dané oblasti, a pro zaměstnance zajistí potřebné informace.

V této oblasti vám garantujeme profesionální zajištění kompletních služeb:

 • Tuto službu poskytujeme v českém a anglickém jazyce
 • Firemní benefity v této oblasti ve firmách v České republice převážně chybí. Naše služba nevznikla na základě teorie, ale vychází z požadavků praxe našich klientů
 • Naší výhodou je několikaletá zkušenost z firemní sféry zároveň v kombinaci s psychologickou praxí
 • Přidanou hodnotou je kombinace psychologie, koučování, mentálního tréninku, ale také metod z oblasti relaxace a regenerace psychiky
 • Služba je diskrétní, profesionální, týmová, a je podpořena dalšími službami Balance Centra, které vhodně navazují a přinášejí komplexní péči o klienta
 • Telefonické konzultace řeší jak témata akutní (závažné psychické stavy v práci, psychosomatické problémy, akutní stres apod.), ale pomáhá i při řešení dlouhodobých potíží (např. ztráta motivace, konflikty na pracovišti…) a zabývá se i rozvojovými tématy ( povýšení, dosahování cílů…)
 • Služba nenahrazuje psychoterapii ani koučování (pokud to není s ohledem na zdraví zaměstnance nutné), ale nabízí impulz k seberozvoji a řešení potíží
 • Služba je schopna zachytit vážné potíže a poradit, jak situaci řešit , poskytuje akutní úlevu a napomáhá snižování kumulovaného stresu
 • Poskytujeme klientům službu tak, aby byla v souladu s pracovní dobou, neomezovala zaměstnance při jejich pracovním výkonu, ale naopak jej podpořila
 • Usilujeme o to, aby služba byla užitečná nejen zaměstnanci, ale i firmě, a přinesla oběma stranám co nejlepší benefit
 • Pro firmy je výhodná i forma financování tohoto benefitu

Balance Centrum „Perfect Day“

Odborný konzultant – psycholog, psychoterapeut nebo kouč – je zaměstnancům přímo ve firmě celý pracovní den k dispozici. Obvykle jde o 1 den v měsíci, který začíná ranním interaktivním workshopem pro celou skupinu zájemců, převážně na témata psychické pohody a zdraví. Po zbytek dne je odborný konzultant k dispozici zaměstnancům k individuálním sezením.

Přednášky, semináře, kurzy osobního a týmového rozvoje

Přednášková činnost je pravidelnou součástí aktivit Balance Centra. Připravíme pro vás přednášky, semináře a workshopy na klasická témata – komunikace, rétorika, leadership a efektivní vedení týmu, stress management, koučování úspěchu, firemní strategie, firemní kultura a další.  Neméně důležitá jsou témata – profesní a osobní spokojenost, osobní štěstí, work&life balance, psychohygiena pracovního dne, umění „maňány“ a mindfulness.

Referenční projekty

Naším specifikem je zkušenost z firemních prostředí různého zaměření – výroba, obchod, logistika, reklama, stavební sektor, telekomunikace, energetika, služby, neziskový sektor a služby pro veřejnost. Reference naší práce získává přívlastky profesionální, originální, interaktivní, inspirativní, zážitková, obohacující, vede ke zlepšení, zapojuje známé a zajímavé osobnosti, garantuje odborné vzdělání a využívá mnohaleté praktické zkušenosti.

DHL
Psychoterpaie
Sanofi
Koučink
ČSOB
Koučink
Partners
Koučink
Salinger
Psychoterapie

Přesvědčili jsme Vás?

Udělejte první krok ke spokojenosti - Balance your Life

Kontakt