Zkušenosti a služby Balance Centrum vychází z těchto oblastí:

Individuální psychoterapie a koučování

Psychoterapii a koučování využívají soukromí klienti ale také zaměstnanci firem, díky realizovaným firemním benefitům, dnům firemního zdraví  a další spolupráci s jejich zaměstnavateli. Základem naší práce je nacházet cesty k lepšímu sebepoznání, nabídnout prostředí důvěry a zájmu, poskytnout oporu v těžkých životních situacích, směřovat člověka k osobní spokojenosti  a životnímu štěstí. Cestou koučování a profesionálního vedení nacházíme s klienty jejich potenciál vnitřní síly ale také vnitřního klidu a rovnováhy. Dotknout se svých opravdových možností a zažívat sebe sama skrze osobní spokojenost a profesní úspěch, je našim společným cílem.

Osobní rozvoj a vzdělávání

Služby v oblasti osobního rozvoje nabízíme individuálním  klientům ale převážně firmám, firemním týmům a jejich zaměstnancům. Skupinové kurzy a zážitkové semináře mají za cíl předat účastníkům jednoduché ale fungující metody pro práci s vlastní osobností a psychikou, inspirovat je ke změně a růstu. Tématy jsou zejména tzv. „soft skills“ – tedy to, co dělá produkty a služby prodejnými a těmi nejlepšími na trhu, osobní a profesní rozvoj, kariérní úspěch a životní spokojenost. Oblíbené jsou také relaxace a regenerace psychiky, umění zastavit se – aby bylo možné jít zase dál, mezilidské a partnerské vztahy a také témata na zakázku, přesně podle potřeby zadavatele. Ve firmách nabízíme semináře a workshopy pro všechny úrovně zaměstnanců, od řadových po top management. Naše skupinové aktivity jsou vhodné pro ženy, mix i muže, pro mladé i „zralé“, pro lidi, kteří jsou osobním rozvojem nadšeni až poty, kteří se mu brání ale po našich setkáních uznají, že to bylo nejen příjemné ale zejména užitečné :-).

Celostní přístup ke zdraví a spokojenosti člověka

Dobrý základ služeb a týmu Balance Centra se neustále rozrůstá a obohacuje o nové koncepty, služby i profesionály. Oblast psychického zdraví vhodně doplňujeme o služby preventivní, diagnostické, poradenské a terapeutické v oblastech jako je výživa, fyzioterapie, celostní medicína a další. Nacházíme tak  mnohem efektivněji  vhodné cesty ke zdraví a spokojenosti našich klientů. Poskytujeme stále komplexnější nabídku firmám do jejich benefit programů pro zaměstnance.

Dny firemního zdraví

„V zdravé firmě zdraví duch“, myšleno jako pozitivní atmosféra, férová kultura a vnitřní motivace. V práci trávíme mnoho času, i zde je potřeba najít prostor pro zdraví, protože firma potřebuje zdravé lidi. Pro firmy realizujeme dny zdraví od klasických medicínských témat až po specializované projekty psychického a celkového zdraví.

Monitoring psychosociálních rizik a zvládání stresu

V rámci témat dobrého a úspěšného fungování firmy se stále častěji zabýváme tématem bezpečnosti práce. Nikoli však v pojetí technickém, nýbrž z pohledu psychosociálních rizik na pracovišti.  Nabízíme firmám programy prevence, metody zjišťování aktuálního stavu těchto rizik ale zejména nacházíme vhodné způsoby řešení v souladu s bezpečným chodem firmy a s ohledem na zdraví zaměstnanců. Zjišťujeme zóny stresu, nacházíme příčiny jeho vzniku, poznáváme blíže vztah zaměstnanci a firma z pohledu efektivní a spokojené spolupráce. Stáváme se partnery v projektech zvládání stresu a řešení v souladu s vizí zdravá a prosperující firma. Stres je v životě přirozený ale pokud škodí, je potřeba jej uchopit a řešit. Jinak je důvodem osobních i firemních „nemocí“ s neblahými důsledky.  Monitoring stresu přináší mimo jiné také benefit zjišťování rozvojových potřeb pro zaměstnance. Nabízíme jim ve vzdělávání to, co opravdu potřebují, nikoli to, co nabízí trh vzdělávání a co je aktuálně trendy.

Firemní psychologie

Spolupracujeme s firmami na programech prevence ale také řešení psychosomatického zdraví zaměstnanců a firmy. Psychosomatické zdraví je předpokladem trvalého a dobrého profesního výkonu. Ten, spolu se spokojeností zaměstnanců je našim společným cílem. O psychickém zdraví ve firemním prostředí hovoříme otevřeně, jako o odpovědné  a přirozené součásti nejen osobního ale i pracovního života. Stáváme se součástí benefit programů, součástí CSR aktivit ale také součástí vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a firemních týmu.

Balance Centrum se specializuje na služby v oblasti péče o psychické a celkové zdraví člověka.

Balance Centrum, z. s.  je sdružení profesionálů z oblastí péče o psychické a psychosomatické zdraví. Služby Balance Centra využívají jednotlivci i firmy především pro vysokou kvalitu odborných služeb, dobrým referencím, profesionalitě a vzhledem k pestré nabídce profesních služeb. Jedinečnost přístupu Balance Centra spočívá v dosahování pracovních a životních úspěchů díky rozvoji životní spokojenosti a osobního štěstí. Balance Centrum nabízí odborníky s plnohodnotným vzděláním ale především dlouholetou praxi.

Balance Centrum je pokračováním činností společnost Kasty, s. r. o., působící v oblasti osobního a firemního rozvoje, psychického zdraví a spokojenosti zaměstnanců od roku 1999. Klienti a partneři společnosti Kasty, s. r. o. stále více vyjadřují potřebu a zájem využívat služby v oblasti psychického zdraví a osobní spokojenosti. To vedlo k založení spolku profesionálů s názvem Balance Centrum, který se pro ně stává spolehlivým partnerem při naplňování firemního i veřejného zdraví a spokojenosti.

Balance Centrum je vybudováno…

na základech humanitních věd – psychologie, psychoterapie, koučinku, pedagogiky a vzdělávání dospělých. Je dále rozvíjeno v oblasti služeb, ve firemním prostředí, v managementu, v obchodní a lektorské činnosti, v marketingu, v řízení lidských zdrojů, v podnikání a při pořádání firemních eventů. Díky tomu dokáže znalosti psychologie člověka dobře aplikovat nejen v soukromé sféře ale i ve firemní praxi.

Balance Centrum rozšiřuje svoje služby o celostní přístup ke zdraví a spokojenosti člověka. Stále více spolupracuje se specialisty z oblasti psychosomatiky, kteří se stávají platnými členy týmu Balance Centra.

Balance Centrum se specializuje na oblast psychického zdraví a spokojenosti veřejnosti a zaměstnanců firem a staví na dobrých základech a bohatých zkušenostech své zakládající společnosti Kasty, s. r. o., since 1999.